Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inkomensondersteuning

U hebt een minimuminkomen als uw inkomen op of rond het bijstandsniveau ligt. Het maakt niet uit of dat inkomen komt uit werk, bijstand of een andere uitkering. Met een inkomen onder het bijstandsniveau kunt u recht hebben op een aanvullende bijstandsuitkering. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor het recht op bijstand. Met een minimuminkomen kunt u daarnaast recht hebben op extra regelingen, ook wel voorzieningen voor minima genoemd. [verwijscode] minimavoorzieningen. Het gaat onder meer om:

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.