Antwoord op vragen over het sociaal domein

Aflosaanvulling (suppletie)

Voordat u een lening kunt afsluiten bij een bank of een gemeentelijke kredietverstrekker, zal deze uw aflossingscapaciteit berekenen. Dat is het bedrag dat u maandelijks kunt gebruiken om uw lening terug te betalen. Hoeveel u kunt lenen, is afhankelijk van uw aflossingsruimte.

Hebt u een laag inkomen? Dan kan uw aflossingsruimte onvoldoende zijn om de lening af te sluiten die u nodig heeft. De gemeente kan u dan bijzondere bijstand in de vorm van een suppletie verstrekken. Een suppletie is een aanvulling op uw aflossingsruimte, waardoor u een hogere lening kunt afsluiten.

Wat uw gemeente heeft bepaald

Uw gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand in de vorm van een suppletie:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.