Antwoord op vragen over het sociaal domein

Weer meer inkomen naar huur

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 16 juni 2017
Bron: ANP

Een huurder van een corporatiewoning (sociale woningbouw) is gemiddeld een derde van zijn inkomen kwijt aan woonlasten als huur, energie en lokale belastingen. Huurders zijn ten opzichte van 2014 een groter deel van hun inkomen kwijt aan de huur. Steeds meer huurders hebben moeite die op te hoesten. Dat blijkt uit de vrijdag 16 juni 2016 verschenen Lokale Monitor Wonen, van onder meer de Woonbond.

Dat een huurder meer kwijt is, komt door een daling van het netto besteedbaar inkomen en een stijging van de huurprijs. Verhoudingsgewijs geven huishoudens in particuliere huurhuizen een groter deel van hun inkomen uit aan huur- en woonlasten dan huishoudens in een corporatiewoning. In 2015 bedroegen de gemiddelde netto woonlasten in de corporatiesector 580 euro, en in de particuliere 815 euro.

De cijfers zijn over 2015. Het duurt altijd even voor de vele informatie op de juiste manier is verwerkt, zegt de Woonbond. De Lokale Monitor Wonen is een gezamenlijk initiatief. Corporatiekoepel Aedes, de vier grote steden, G32 (de middelgrote steden), de VNG en de Woonbond hebben de monitor ontwikkeld om tot een beter lokaal woonbeleid en tot betere prestatieafspraken te komen.

Lees ook