Antwoord op vragen over het sociaal domein

Informatievideo: Wat is de Wet taaleis?

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 3 juli 2017

In een nieuwe reeks informatievideo's worden actuele vraagstukken helder uitgelegd.

Klik hier voor de video. Deze gaat dit keer over de taaleis in de bijstand die vanaf 1 januari 2016 in werking is getreden.

Zie voor meer informatie over de taaleis de volgende pagina in Antwoord op Bijstand: Beheersing van de Nederlandse taal

Lees ook